Skauleisposten 2021

Skauleisposten er på vei til din postkasse. Les og nyt, og bli med oss på tur i 2021.
Eller gå på tur på egenhånd på stiene og til koiene våre. 

Det er kun de som har hovedmedlemskap i DNT som mottar Skauleisposten i postkassa (familer som kun har barnemedlemskap mottar ikke Skauleisposten). Men kontakt oss hvis du ønsker å få den, så skal vi fortelle deg hvor du kan hente bladet. Vi har et stort restopplag for de som ikke mottar i posten, og vi ønsker også å dele det ut til deg som ikke er medlem, men er nysgjerrig på våre tilbud likevel. Her kan du laste ned Skauleisposten.

Redaktør for Skauleisposten er styreleder Per H. Stubbraaten.
Design og utforming har tidligere styreleder Tom-Erik Bakkely Aasheim stått for.

Skrevet av Ellen Kristine Næsje 22. januar 2021