Alf Elling Omholt nytt æresmedlem i DNT Ringerike

Alf Elling Omholt etter at han var utnevnt.
Alf Elling Omholt etter at han var utnevnt. Foto: Karsten Lien

Under et utvidet styremøte 23. november 2020 ble Alf Elling Omholt utnevnt som DNT Ringerikes
17. æresmedlem gjennom tidene.

Selv om Alf Elling fortsatt har mange år igjen som vaktmester på Hønefoss vgs, tilhører han en av veteranene i foreningen vår. Han hadde sine mest hektiske foreningsår på 1990-tallet. Da var han koiesjef på Buvasskoia i  3 år og styremedlem i 6 år, mesteparten av tida med ansvar for foreningens regnskap som kasserer. Seinere fortsatte han som koiesjef på Tjuenborgkoia i 12 år. Han har vært ansvarlig for Barnas Turlag i 5 år (sammen med bl.a. kona Ingun), og han har vært turleder og stimerker i alle år fram til i dag.

Alf Elling er en glimrende fotograf. Han har vært den viktigste leverandøren av bilder til publikasjonene «40 trivelige turer», «På tur i Buskerud» og jubileumsskriftet «DNT Ringerike 125 år». Bildene hans har også preget forsida av «Skauleisposten» i mange år.

Gratulerer som nytt æresmedlem, Alf Elling! Vi håper å ha glede av samværet med deg i mange år framover.

(Han skulle for øvrig vært utnevnt allerede på årsmøtet i mars, men pga. utsettelser av flere møter valgte vi å utnevne Alf Elling på et styremøte, hvor han og kona Ingun var til stede i tillegg til styret og daglig leder. Han er vårt 11. nålevende æresmedlem, her finner du en oversikt over disse.)

Per Stubbraaten overrekker diplom, merke og blomster til Alf Elling Omholt.
Per Stubbraaten overrekker diplom, merke og blomster til Alf Elling Omholt. Foto: Karsten Lien
Per Stubbraaten, Alf Elling Omholt og Ingun Omholt.
Per Stubbraaten, Alf Elling Omholt og Ingun Omholt. Foto: Karsten Lien
Et fornøyd par.
Et fornøyd par. Foto: Karsten Lien

Skrevet av Karsten Lien 24. november 2020