Byggekomite for den nye Vassfarkoia

Den gamle Vassfarkoia.
Den gamle Vassfarkoia. Foto: DNT Ringerike

På et møte 21. september ble byggekomiteen for den nye Vassfarkoia konstituert.

Byggekomiteen består av disse fem medlemmene:

  • Leder: Jan Ola Lehne
  • Sekretær: Karin Solberg
  • Økonomiansvarlig: Erik Brenden
  • Medlem: Kjetil Sudgarden
  • Medlem: Ole-Martin Høgfoss

Saken om bygging av den nye Vassfarkoia vil komme opp til formell beslutning på årsmøtet i mars 2021.

Skrevet av Karsten Lien 5. oktober 2020