Årsmøte avholdt og nytt styre valgt

Styret valgt på årsmøtet 2020. Fra venstre Turid Bjørnum, Stina Borgli, Karin Solberg, Sascha Bucko, Erik Brenden, styreleder Per Stubbraaten, sekretær Karsten Lien og nestleder Arne Aursland. Foran fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm og kontormedarbeider Ellen Næsje. Ikke tilstede: Odd Tangen.
Styret valgt på årsmøtet 2020. Fra venstre Turid Bjørnum, Stina Borgli, Karin Solberg, Sascha Bucko, Erik Brenden, styreleder Per Stubbraaten, sekretær Karsten Lien og nestleder Arne Aursland. Foran fra venstre daglig leder Vibeke Tjøm og kontormedarbeider Ellen Næsje. Ikke tilstede: Odd Tangen. Foto: Erik Lunde

DNT Ringerike avholdt årsmøte i Metodistkirken på Hønefoss torsdag 18. juni. 7 var på valg inkludert  fungerende styreleder Erik Lunde. De fleste ønsket å fortsette, men valgkomiteen trengte 3 nye kanditater inkludert det viktige vervet som styreleder.  

Før selve årsmøte var det informasjon om Steinssletta Havkajakklubb ved Sascha Bucko. Det var også en presentasjon av Ellen Næsje som er ny kontormedarbeider i DNT Ringerike. Hege Ballari Rindal som hadde denne stillingen tidligere ble takket av med gave og gode ord. Hun lovet å tre inn i de frivilliges rekker og blir nok å se på turer og arrangementer.

Årsmøte omfattet vanlige årsmøtesaker. Signert årsmøte referat finner du her. (kommer snart).

Årsmøte ble holdt i juni siden koronapandemien ikke gjorde det mulig å gjennomføre som vanlig i mars. Årsmøtet ble gjennomført i en forenklet versjon, og servering og foredragsholder måtte dessverre utgå denne gang.
30 medlemmer møtte inkludert styret og ansatte. På tross av forenklinger ble det et fint årsmøte.

Spesielt gledelig var det at Per Stubbraaten stilte til valg som styreleder. Det var lenge vanskelig å finne en kandidat, men vår valgkomite gjorde en utmerket jobb. Utover det ble Arne Aursland valgt til nestleder og Sascha Bucko ble valgt inn som vara. Én representant fra styret i Steinsletta Havkajakklubb skal sitte i DNT Ringerikes styre og motsatt. Sascha er representanten fra Steinsletta Havkajakklubb. Erik Lunde og Finn Granum gikk ut av styret etter mange år og ble takket for utmerket innsats. 

Disse sitter nå i styret i DNT Ringerike:
Per Stubbraaten - styreleder
Arne Aursland - nestleder
Karsten Lien - sekretær
Erik Brenden - styremedlem
Karin Solberg - styremedlem
Stina Borgli - varamedlem
Odd Tangen - varamedlem
Turid Bjørnum - varamedlem
Sascha Bucko - varamedlem/Steinsletta Havkajakklubb

Her finner du kontaktinformasjon til styret.

Saksliste, styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning.

Last ned fullstendig årsberetning.