Nyansatt i DNT Ringerike

Foto: Privat

Bli bedre kjent med vår nye medarbeider, Ellen Næsje!

Ellen Næsje er født og oppvokst på Østerås i Bærum. Hun har drevet med idrett som barn, mest langrenn og friidrett. Hun studerte reiseliv på Høyskolen i Lillehammer og begynte sin DNT-karriere i Turinformasjonen i DNT Oslo og Omegn i 2004. Hun fikk deretter jobb i Aktivitetsavdelingen hvor hun jobbet med fellesturer i fjellet. De første årene brukte hun mye tid på å bli kjent med DNT Oslo og Omegns store tilbud i fjellet og brukte alle helger og ferier fra hytte-til-hytte med gode kollegaer i DNT, venninner og som deltaker på fellesturer.

Hun gikk også raskt til innkjøp av en firbent turkamerat, og her startet jakt- og konkurranseinteressen med hund. Ellen vil nok alltid ha en sort og brun følgesvenn ved sin side på tur! I 2011 ble Bærum Turlag stiftet, og Ellen fikk jobben som koordinator for Turlaget. Det ble en spennende tid med å bygge et turlag i DNT i Bærum, med 13 000 medlemmer. 

Ellen er samboer med Johan Fegri som er født og oppvokst på Ask på Hønefoss, og sammen har de to jenter på 4 og 7 år.  For 3 år siden overtok Ellen og Johan driften på gården Søndre Bjerke på Ask, men de bor enn så lenge i Lommedalen i Bærum. Jobben for Ellen i DNT Ringerike er ett stort skritt i riktig retning for at de en gang skal bosette seg på gården på Ask. Familien bruker mye av sin fritid på Ask og på hytta på Holleia, men også mye tid på fjellet både gjennom jobb og fritid. 

1. juni begynte Ellen å jobbe hos oss, og hun gleder seg til å bli godt kjent med frivillige, medlemmer og turstiene på Ringerike. Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med henne. Velkommen til oss, Ellen!