Årsmøtet 2020 i DNT Ringerike

Fønhuskoia i Vassfaret i august.
Fønhuskoia i Vassfaret i august. Foto: Marius Dalseg Sætre

Årsmøtet i DNT Ringerike  avholdes i Metodistkirken i Storgata 7, torsdag 18. juni 2020 kl. 1830.

Program:

Saksliste for årsmøtet:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Byggeregnskap Hovinkoia og Vikerkoia
  5. Revidert årsregnskap
  6. Budsjett
  7. Valg

Saksliste, styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning.

Fullstendig årsberetning.

Skrevet av Karsten Lien 3. juni 2020