Buvasskoia.
Buvasskoia. Foto: Per Roger Lauritzen

Ledig stilling i DNT Ringerike

DNT Ringerike søker kontormedarbeider i 60 % stilling.

OM OSS:

DNT Ringerike er en lokalforening under Den Norske Turistforening. Foreningen har i dag ca. 2800 medlemmer og har ansvar for et utstrakt rutenett på 350 km, drifter 10 ubetjente koier og arrangerer ca. 70 turer i året. DNT Ringerike har egne undergrupper for Barnas Turlag, Seniorgruppe, kajakk og DNTung. DNT Ringerike har kontorlokaler i Osloveien 10, har mange frivillige, eget styre og en ansatt daglig leder.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
-    Erfaring fra frivillig arbeid og gode samarbeidsevner.
-    Digital kompetanse.
-    Kjennskap til prosjektstyring og økonomi.
-    Personlig egnethet og interesse for friluftsliv.
-    God gjennomføringsevne, strukturert og selvstendig.
-    God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
-    Gode samarbeidsevner.

STILLINGEN INNEHOLDER:
-    Gjennomføring av ulike aktiviteter og prosjekter.
-    Publikums- og medlemsrettet aktivitet.
-    Ansvar for hyttebooking og hjemmeside.
-    Administrative oppgaver.

Søknadsfrist: 31.03.2020. Tiltredelse så snart som mulig. Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Vibeke Tjøm, tlf. 92 66 48 25.
Kontakt: E-post: vibeke.tjom@dnt.no/postadresse: PB. 51, 3502 Hønefoss

Skrevet av Karsten Lien 6. mars 2020