Årsmøte i DNT Ringerike

Fønhuskoia i august. Vassfaret
Fønhuskoia i august. Vassfaret Foto: Marius Dalseg Sætre

NB! Årsmøtet i DNT Ringerike torsdag 19. mars 2020 er utsatt inntil videre

Program:

Saksliste for årsmøtet:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Byggeregnskap Hovinkoia og Vikerkoia
  5. Revidert årsregnskap
  6. Budsjett
  7. Valg

Saksliste, styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning.

Fullstendig årsberetning.

Pause med servering av kaffe/te og kaker. Salg av "DNT-produkter".

Etter årsmøtet vil Gudmund Bakke holde et foredrag om "Krokskogen - eventyrskog, finnebygd, setermark".

Skrevet av Karsten Lien 9. januar 2020