Tom-Erik Bakkely Aasheim fratrer som styreleder i DNT Ringerike

Tom-Erik Bakkely Aasheim ved åpningen av Vassfarstien i 2018.
Tom-Erik Bakkely Aasheim ved åpningen av Vassfarstien i 2018. Foto: Vibeke Tjøm

Erik Lunde overtar som styreleder fram til årsmøtet til våren.

Tom-Erik Bakkely Aasheim har for en tid tilbake meddelt valgkomiteen at han ønsker å fratre som styreleder på årsmøtet til våren. Etter et møte med resten av styret og administrasjonen i DNT Ringerike denne uka, ble det enighet om at det er hensiktsmessig at Tom-Erik fratrer vervet allerede nå. Han vil ferdigstille de prosjektene han har ansvar for, samt fortsette som assisterende koiesjef på Hovinkoia.

DNT Ringerike takker Tom-Erik for innsatsen som styreleder i DNT Ringerike gjennom 2,5 år.

Erik Lunde overtar vervet som styreleder fram til årsmøtet, med Erik Brenden som nestleder. Karin Solberg rykker opp fra varamedlem til styremedlem.

Her er oversikten over styrets medlemmer og varamedlemmer.

Skrevet av Karsten Lien 3. oktober 2019