Røde Kors-hytta på Veneli

Røde Kors-hytta
Røde Kors-hytta

Hytta disponeres av Røde Kors i perioden 23. september til 1. oktober, samt ei helg i oktober.

Dette betyr at hytta ikke kan benyttes av DNT-medlemmer eller andre innenfor disse tidsrommene.

Skrevet av Karsten Lien 22. august 2019