Tur til Skrubbheim og Hovseterhøgda

Fra Skrubbheim.
Fra Skrubbheim. Foto: Brit Olaug Monserud

 29 glade turfolk opplevde en fin tur tirsdag 11.  juni.

Turflokken ble trygt og greit ledet og fikk mye informasjon av Stein Fines. Turen startet fra Vælsvannet og gikk i rolig tempo opp til Skrubbheim, der fikk vi høre om hyttas historie fra krigens dager.

Vi fortsatte opp til Hovseterhøgda og passerte vollen hvor flere gårder i datidas Norderhov hadde seter. En kan fortsatt se rester av bærbusker. Hovedrasten hadde vi på høyeste punktet, hvor Stein serverte oss god kake. Seniorkake, som han kalte den. Tusen takk!

Turens lengde var ca. 8 km, og vi var ute i rundt fire og en halv time. Her er det tid og plass for alle!

Her er det best å gå - på vei opp til Skrubbheim.
Her er det best å gå - på vei opp til Skrubbheim. Foto: Brit Olaug Monserud
Matpause på Hovseterhøgda.
Matpause på Hovseterhøgda. Foto: Brit Olaug Monserud
På vei utover mot Vælsvannet.
På vei utover mot Vælsvannet. Foto: Brit Olaug Monserud

Skrevet av Karsten Lien 24. juni 2019