Noen resultater fra et forskningsprosjekt om deling av DNT-hytter

Fønhuskoia i august. Vassfaret.
Fønhuskoia i august. Vassfaret. Foto: Marius Dalseg Sætre

Cicero har laget et infoark som summerer opp noen funn fra studien de gjorde på hyttene våre i 2016-18.

Cicero - Senter for klimaforskning - ønsker å rette en takk til de som har deltatt i spørreundersøkelsen og de kvalitative intervjuene.

Her ligger et infoark som viser noen av resultatene de kom fram til.

Skrevet av Karsten Lien 16. juni 2019