Vellykket åpning av Friluftshuset i Åsa

Dag Terje Klarp Solvang,  Erik Tajet Stensbye og Svein Roger Thorsrud avduker skiltet med forslag til turer i nærmiljøet rundt Friluftshuset.
Dag Terje Klarp Solvang, Erik Tajet Stensbye og Svein Roger Thorsrud avduker skiltet med forslag til turer i nærmiljøet rundt Friluftshuset. Foto: Karsten Lien

Friluftshuset i Åsa ble offisielt åpnet søndag 19. mai.

DNT Ringerike har arrangert offisiell åpning av Friluftshuset i Åsa, med rundt 100 personer til stede.

Koiesjef Erik Tajet Stensbye og assisterende koiesjef Svein Roger Thorsrud kunne ønske alle de frammøtte velkommen. Først fikk vi en historisk gjennomgang av skolebygningene på Vegård ved en tidligere elev ved skolen, Edvard Håkenrud. Deretter kunne DNT Ringerikes styreleder Tom-Erik Bakkely Aasheim fortelle litt om prosessen fram til at Friluftshuset var klart til å ta imot besøk. Det har blitt nedlagt hele 500 dugnadstimer!

Ordet ble så overlatt til DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang som ønsket DNT Ringerike til lykke med atter et flott overnattingssted. Han overrakte en stor versjon av Turbo, Barnas Turlags fine maskot. Deretter erklærte han Friluftshuset for åpnet gjennom å avduke et skilt med forslag til turer i nærmiljøet, sammen med de to koiesjefene.

Etter at åpningen var gjennomført var det servering av kaffe og kaker laget av flinke damer i Åsa, samt mulighet for å se nærmere på Friluftshuset. Etterpå var det tur til Tiurtoppen og Djevelens Punsjebolle i Valbekken, hvor totalt 17 var med. Dyktig turleder her var Ole Anders Moskaug. Det var også mulighet til å prøve seg i kajakk under ledelse av Sascha Bucko. I tillegg var det natursti for store og små.


Tom-Erik Bakkely Aasheim, Erik Tajet Stensbye og Svein Roger Thorsrud, sammen med DNT Ringerikes daglige leder Vibeke Tjøm.
Tom-Erik Bakkely Aasheim, Erik Tajet Stensbye og Svein Roger Thorsrud, sammen med DNT Ringerikes daglige leder Vibeke Tjøm. Foto: Karsten Lien
Deltakerne på turen med utsikten fra Tiurtoppen mot Steinsfjorden.
Deltakerne på turen med utsikten fra Tiurtoppen mot Steinsfjorden. Foto: Karsten Lien

Skrevet av Karsten Lien 10. mai 2019