Tur på Krokskogen

Kjentmannspost ved Elgsbrenna
Kjentmannspost ved Elgsbrenna Foto: Brit Olaug Monserud

Tirsdag den 19. juni var vi 18 stk. som fikk være med Finn Abilgaard på tur fra Fjellseter på Krokskogen.

Finn er veldig godt kjent så han går på sti og utenom sti - alltid finner han fram! Denne gangen var det en av turdeltagerne som hadde ytret ønske om å finne en kjentmannspost - den blei funnet!

Finn kan og veit mye om Krokskogen så vi fikk fortalt flere historier, bl.a. om mor som frøs i hjel og sønnen overlevde. Det er laget en "kast på" kvisthaug på Ingjerdsbrenna til minne om dette.