Forskere på tur!

I perioden 29.09 til 04.10 vil det være forskere fra CICERO - Senter for Klimaforskning på noen av våre hytter i Vassfaret og langs våre ruter.

De er der i forbindelse med et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og Vestregionen (sammenslutning av 15 kommuner vest for Oslo). I prosjektet vurderer man hvordan delingsløsninger kan utformes for å skape bærekraftige resultater.

En av delingsløsningene som studeres i prosjektet er DNTs hyttesystem. Forskerne er interessert i å finne ut hva som motiverer folk til å bruke hyttene, hva og hvordan folk deler på hyttene og hvilke effekter denne type deling har for sosiale relasjoner og bærekraftig livsstil. Forskerne vil gjerne ta en prat med de de møter på hyttene og langs våre merkede løyper om disse tingene samt studere gjestebøker og protokoller.

DNT Ringerike er en samarbeidspartner i prosjektet og håper at våre gjester vil stille seg positive til denne undersøkelsen. Det er viktig å få mer kunnskap om hva som får folk til å dele hytter og hvilke effekter dette kan ha - også for oss som driver hyttene.

Prosjektet er meldt og godkjent til Personvernombudet for Forskning. I tråd med godkjenningen vil data som samles inn anonymiseres og personopplysninger vil slettes etter at prosjektet er avluttet.

Skrevet av Tom-Erik Bakkely Aasheim 8. september 2017