Ansatte

Administrasjonen i DNT Ringerike består av to deltidsansatte, i hver sin 60 % stilling.

Vibeke Tjøm

Daglig leder

vibeke.tjom@dnt.no

926 64 825

Ellen Næsje

Kontormedarbeider

ellen.naesje@dnt.no

952 40 607