Ansatte

Administrasjonen i DNT Ringerike består av to deltidsansatte som tilsammen utgjør ett årsverk.

Vibeke Tjøm

Daglig leder

post@dntringerike.no

926 64 825

Hege Ballari Rindal

Tittel

hege@ringerikes-turistforening.no

414 13 180