Ekstraordinært årsmøte

Arrangement

Dato
2. desember kl. 18:30 - 20:00
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Ekstraordinærtårsmøte
Arrangør
DNT Ringerike

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes torsdag 2. desember kl. 1830 i Metodistkirka, Storgata 7 i Hønefoss, med følgende saksliste:

1) Åpning
2) Valg av møteleder og referent
3) Valg av tellekorps og to som skal underskrive protokollen
4) Valg til styret