Årsmøte tirsdag 15. juni

Arrangement

Dato
15. juni kl. 18:30 - 20:30
Passer for
Alle
Arrangør
DNT Ringerike
Turområde
Holleia, Vikerfjell og Vassfaret (se kart)
Dette arrangementet er over!

Årsmøtet avholdes i Metodistkirken tirsdag 15. juni klokken 1830.

Her finner du saksliste, styrets årsberetning for 2020 og regnskap for 2020.
I tillegg finner du revisors beretning for 2020 her.

Her finner du fullstendig årsberetning for 2020.

Her finner du forslag om endring av vedtektene. Endringene er markert med rød skrift.

Orienteringssaker 
- Strategi og handlingsplan
- Ny Vassfarkoie
- Skauleisposten

Agenda for årsmøtet
1. Åpning 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Årsberetning 2020 
4. Revidert årsregnskap 2020
5. Budsjett 2021 
6. Innkomne saker - Vedtektsendringer 
7. Valg

Påskjønnelser

Underholdning:
- "Krokskogen - eventyrskog, finnebygd, setermark" ved Gudmund Bakke
- Lysbilder fra fellesturen til Vang 2020 ved Anne-Lise Tufte

Årsmøte tirsdag 15. juni

Årsmøtet avholdes i Metodistkirken tirsdag 15. juni klokken 1830. Her finner du saksliste, styrets årsberetning for 2020 og regnskap for 2020. I tillegg finner du revisors beretning for 2020 her. ...

Kontaktinformasjon: