Historisk tur i Krokkleiva med Gudmund Bakke

Fellestur

Dato
4. mai kl. 09:30
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer for
Alle
Turtyper
Fellestur, Fottur, Historisktur
Arrangør
DNT Ringerike
Turområde
Oslomarka (se kart)
Dette arrangementet er over!

Vi starter ved Sundvolden Hotel hvor Gudmund forteller om framveksten av hotellet, turistvirksomheten og gammel næringsvirksomhet med både mølle og sag. Krokkleiva er i seg selv et lite drama som vil bli formidlet underveis, og interessant blir det å se hvor langt sherpaene har kommet i sin restaurering av veien. Vi går gjennom tunet på Kleivstua til Retthelltjern, en av de fem demningene som sørget for vann til den gamle Sundvoll-mølla. Hvis føreforholdene tillater det, tar vi Nordkleiva tilbake.

Frammøte på pendlerparkeringa ved Spar kl. 10:00. Avreise fra Osloveien 10 kl. 09:30. Kontaktperson: Per H. Stubbraaten, tlf. 908 61 879.

Historisk tur i Krokkleiva med Gudmund Bakke

Vi starter ved Sundvolden Hotel hvor Gudmund forteller om framveksten av hotellet, turistvirksomheten og gammel næringsvirksomhet med både mølle og sag. Krokkleiva er i seg selv et lite drama som ...

Kontaktinformasjon: